Yritys

Tervetuloa Amelodentiin!

Olemme ketjuihin kuulumaton ja paikallinen hammasklinikka. Tarjoamme monipuolisia palveluita aina perushammashoidosta erikoishammashoitoon ja suukirurgiaan. Tutustu palveluihimme tai soita vastaanotollemme p. 010 197 032 ja kysy lisää. Postia voit laittaa osoitteeseen info@amelodent.fi.

Maksuvaihtoehtoina hyväksymme pankkikortin, yleisimmät luottokortit sekä Dent-tilin, jonka avulla voit maksaa erissä sinulle sopivalla maksuajalla. Kysy Dent-tilistä lisää vastaanotoltamme. Hintoihimme ei lisätä toimisto- tai palvelumaksuja.

Käytössämme on Kelan suorakorvaus, josta voit lukea lisää Kelan sivuilta.

 

Henkilökunta – Dent Rovaniemi


Seppo Pesola

Seppo Pesola
Erikoishammaslääkäri
Protetiikka ja purentafysiologia

Keijo Alaniska

Keijo Alaniska
Erikoishammaslääkäri
Suukirurgia

 

 

Ella-Liisa Erola
Suuhygienisti

Tiia Pesola

Tiia Pesola
Vastaava hoitaja

 

 

 

AMELODENT OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisteriseloste tai tietosuojaseloste tulee laatia kaikista henkilörekistereistä. Tämä tarkoittaa asiakkaistamme tallennettavia tietoja, joita käytämme asiakkaidemme hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yhteydenpidossa asiakkaisiimme. Rekisteriseloste pitää sisällään henkilötietojen käsittelystä vastaavan rekisterinpitäjän, rekisterin tietosisällön ja tietojen käytön, miten tietoja luovutetaan ja miten tiedot suojataan. Rekisteriseloste tulee olla helposti asiakkaidemme nähtävissä. Voit tutustua Amelodent Oy:n rekisteriselosteeseen tässä:

1. REKISTERINPITÄJÄ

Amelodent Oy 0953323-3

Urheilukatu 5-7  96100 Rovaniemi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Tietosuojavastaava Tiia Pesola, tiia.pesola@amelodent.fi 010 197 032

3. REKISTERIN NIMI

Amelodentin asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Amelodentin asiakkaan ja Amelodentin välinen asiakassuhde ja asiakkaan suostumus. Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden tiedot, joita käytämme asiakkaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä hoidon seurantaan. Asiakasrekisterin tietoja käytetään myös asiakkaan laskuttamiseen. Lainsäädäntö tietojen käsittelyssä:

 • Henkilötietolaki 523/1999
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Asiakkaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset tiedot kuten merkintä työterveyshuollosta tai urheiluseura)
 • Terveyttä koskevat tiedot ja hoitoon liittyvät toiveet asiakkaan täyttämän esitietolomakkeen ja hoitotilanteen perusteella
 • Ajanvaraustiedot
 • Mahdolliset vakuutustiedot ja työterveyssopimuksen tiedot
 • Hoitokäyntien tiedot
 • Tutkimustulokset
 • Laskutustiedot

6. KÄYTÖSSÄ OLEVAT JÄRJESTELMÄT REKISTERIN YLLÄPIDOSSA

 • AssisDent 6 (potilastietojärjestelmä, liitettynä Kanta-palvelussa potilastiedon arkistoon ja sähköiseen reseptiin)
 • Sähköinen ajanvarausjärjestelmä ja tekstiviestivahvistus varatusta hoitoajasta (sisältyy AD6 järjestelmään)
 • Sidexis ja scanora (rtg-kuvantamisjärjestelmät)
 • Cerec (digitaalinen kuvausjärjestelmä)

7. TIETOLÄHTEET JA NIIDEN PÄIVITTÄMINEN

Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta ja niitä päivitetään asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella. Tietoa tallennetaan myös asiakkaan hoidon aikana. Rekisteriin voidaan lisätä myös Amelodentin yhteistyötahojen kuten vakuutusyhtiöiden tuottamia tietoja.

8. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Asiakastietoja luovutetaan muille yhteistyötahoille vain potilaan pyynnöstä/suostumuksella tai nimenomaisten säädösten mukaan.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETAN:n talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 • Manuaalinen aineisto – Paperiset asiakirjat säilytetään valvotuissa ja lukituissa tiloissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy vain hoitohenkilökunnallamme.
 • Sähköinen aineisto – Amelodentin asiakasrekisteri on sähköinen tietokanta ja siihen on pääsy vain hoitohenkilökunnallamme, joiden työtehtävät edellyttävät asiakasrekisterin käyttöä. Sähköiseen aineistoon on pääsy henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Tietoliikenneyhteydet ovat SSL suojatut.

11. TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolain 26-28§ mukaisesti asiakkaillamme on oikeus saada tarkistaa omat potilasrekisteriimme tallennetut tiedot. Laki sosiaali -ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§ mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat sähköisen järjestelmän lokitiedot. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena tietosuojavastaavalle.

12. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Henkilötietolain 29§ mukaan rekisterinpitäjän on viivytyksettä ja oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeellinen, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena tietosuojavastaavalle.